Profil

Advokátní kancelář Hladík Hladíková & Partneři je českou advokátní kanceláří sídlící v centru Pardubic. V roce 1992 zahájila činnost advokátní kancelář Mgr. Jany Hladíkové. V roce 1993 se spojily samostatné advokátní kanceláře Mgr. Jany Hladíkové a Mgr. Jaromíra Hladíka, které se staly základem dnešní podoby této kanceláře. V roce 2006 došlo k rozšíření o další dva partnery, JUDr. Janu Hladíkovou jr. a JUDr. Davida Hladíka, čímž se stala jednou z největších advokátních kanceláří v Pardubickém kraji. Díky tomu nabízí odborné poskytování právních služeb ve většině právních odvětví s důrazem na individuální přístup ke klientům, profesionalitu, rychlost, časovou flexibilitu a odbornost.

V rámci naší činnosti poskytujeme komplexní právní služby zejména v oblastech práva obchodního, trestního, občanského, rodinného, pracovního, správního a ústavního. Právní služby vykonáváme pro své klienty, české a zahraniční podnikatelské subjekty a občany, v rámci celé České republiky, po dohodě i v sídlech našich klientů. Samozřejmostí je pro nás využívání nejmodernějších technologií v oblasti komunikací.

Nezbytnou součástí poskytování právní pomoci našim klientům je zachování povinnosti mlčenlivosti.

Pro zabezpečení jistoty našich klientů jsme pojištěni nad rámec systému povinného profesního pojištění. V případě poskytnutí právní služby nad tento rámec se připojišťujeme na částku odpovídající objemu řešeného případu.

Naším cílem je vždy odborně, prakticky a efektivně nabídnout klientovi řešení jeho problému v návaznosti na jeho uskutečňované záměry a časové možnosti.

Hladík Hladíková & Partneři
advokátní kancelář

17.listopadu 623
530 02 Pardubice

tel.: (+420) 466 610 078
fax: (+420) 466 610 118
mobil: (+420) 602 361 203

e-mail: ak@hhp-ak.cz

Copyright 2007 - Hladík Hladíková & Partneři advokátní kancelář
created by WERIA