Rychlý kontakt +420 724 316 484, Rozvodové právo +420 606 905 917|info@hhp-ak.cz
Advokát Chrudim 2019-05-27T14:39:06+00:00

Advokát Chrudim


Očekávejte kompletní právní služby: obchodní, trestní, občanské a rodinné právo, exekuce a vymáhání pohledávek, insolvenční řízení.

Našich služeb mohou využít české i zahraniční podnikatelské subjekty i občané. Protože je naše sídlo dobře dostupné, nebudete v rámci Chrudimi a okolí ztrácet čas ani náklady spojené s právní pomocí.

A proč si zvolit advokáta z jiného města? Ta hlavní výhoda spočívá v nezávislosti a nestrannosti vůči místním advokátům, orgánům veřejné správy – policie, státní zastupitelství, soud – a vlivným občanům.

Služby, které klientům poskytujeme:

    • osobní konzultace,
    • sepisy listin a podání,
    • zastoupení v trestních řízeních před policií, státním zastupitelstvím a soudem, správními orgány v řízení o přestupcích, před soudy v obchodních, občanskoprávních a rodinných sporech, před notáři v dědických věcech, také při mimosoudních jednáních, jako je zastupování členů právnických osob na valných hromadách.
  • Sídlíme v Pardubicích

    Kontaktujte nás