Rychlý kontakt +420 724 316 484, Rozvodové právo +420 606 905 917|info@hhp-ak.cz
Loading...
Kdo jsme 2020-07-16T13:33:17+00:00

Advokátní kancelář Hladík Hladíková & Partneři je českou advokátní kanceláří sídlící v centru Pardubic. V roce 1992 zahájila činnost advokátní kancelář Mgr. Jany Hladíkové. V roce 1993 se spojily samostatné advokátní kanceláře Mgr. Jany Hladíkové a Mgr. Jaromíra Hladíka, které se staly základem dnešní podoby této kanceláře. V roce 2006 došlo k rozšíření o další dva partnery, JUDr. Janu Hladíkovou jr. a JUDr. Davida Hladíka, čímž se stala jednou z největších advokátních kanceláří v Pardubickém kraji. Díky tomu nabízí odborné poskytování právních služeb ve většině právních odvětví s důrazem na individuální přístup ke klientům, profesionalitu, rychlost, časovou flexibilitu a odbornost.

V rámci naší činnosti poskytujeme komplexní právní služby zejména v oblastech práva obchodního, trestního, občanského, rodinného, správního a ústavního. Právní služby vykonáváme pro své klienty, české a zahraniční podnikatelské subjekty a občany, v rámci celé České republiky, po dohodě i v sídlech našich klientů. Samozřejmostí je pro nás využívání nejmodernějších technologií v oblasti komunikací.

Nezbytnou součástí poskytování právní pomoci našim klientům je zachování povinnosti mlčenlivosti.

Pro zabezpečení jistoty našich klientů jsme pojištěni nad rámec systému povinného profesního pojištění. V případě poskytnutí právní služby nad tento rámec se připojišťujeme na částku odpovídající objemu řešeného případu.

Naším cílem je vždy odborně, prakticky a efektivně nabídnout klientovi řešení jeho problému v návaznosti na jeho uskutečňované záměry a časové možnosti.

Náš zkušený tým advokátů je připraven Vám pomoci!

ČÍM SE ZABÝVÁME

JUDr. Jana Hladíková jr.

PARTNER

Vzdělání: 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2003)
Advokátní koncipient (2003 – 2006)
Advokátní zkoušky s prospěchem výtečně (2006)
Advokátem od roku 2006 (ev. č. ČAK 11283)
Rigorózní zkouška (JUDr., 2006) – téma: Společné jmění manželů

Zaměření:
Obchodní právo, občanské právo, rodinné právo, trestní právo, správní právo, ústavní právo, správní žaloby a náhrada škody proti státu, právní vztahy k nemovitostem, úschovy peněz, majetkové vztahy mezi manžely, rozvody, výchova a výživa nezletilých dětí, exekuce, zastupování před soudy a jinými státními orgány

Jazyky:
anglický jazyk, německý jazyk (pasivně)

Kontakt:
Tel: (+420) 606 905 917
Email: jana.hladikovajr@hhp-ak.cz

JUDr. David Hladík

PARTNER

Vzdělání: 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2003)
Advokátní koncipient (2003 – 2006)
Advokátní zkoušky s prospěchem výtečně (2006)
Advokátem od roku 2006 (ev. č. ČAK 11282)
Rigorózní zkouška (JUDr., 2007) – téma: Bytové náhrady

Zaměření:
Obchodní právo, občanské právo, trestní právo, ústavní právo, obchodní společnosti, závazkové vztahy, náhrada škody, vymáhání pohledávek a exekuce, insolvenční řízení, směnečné právo, bytové právo a nájemní vztahy, správa majetku, zastupování před soudy a jinými státními orgány

Jazyky:
anglický jazyk, německý jazyk (pasivně)

Kontakt:
Tel: (+420) 724 316 484
Email: david.hladik@hhp-ak.cz

Mgr. Jana Hladíková

ZAKLÁDAJÍCÍ PARTNER

(Ukončila advokacii k 31. 12. 2016)

Vzdělání: 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1976) Advokátem od roku 1992 (ev. č. ČAK 1518)

Mgr. Jaromír Hladík

ZAKLÁDAJÍCÍ PARTNER

Vzdělání: 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1976) Advokátem od roku 1993 (ev. č. ČAK 3335)

Zaměření:
Trestní právo, obchodní právo, přestupkové právo, ústavní právo, obchodní společnosti, závazkové vztahy, insolvenční řízení, exekuce, obhajoba obviněných a zastupování poškozených v trestním řízení, správa majetku, zastupování před soudy a jinými státními orgány

Jazyky:
ruský jazyk

Kontakt:
Tel: (+420) 602 361 203
Email: jaromir.hladik@hhp-ak.cz

Našim cílem je Vám pomoci, nebojte se nás oslovit!

Pomůžeme i Vám