Rychlý kontakt +420 724 316 484, Rozvodové právo +420 606 905 917|info@hhp-ak.cz

Postup při zamítnutí návrhu na změnu žaloby soudem

Pod č. 394/2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno sdělení – stanovisko Ústavního soudu, podle něhož „ústavní stížnost směřující proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 občanského soudního řádu, je nepřípustná“. V bodech 15. až 19. stanoviska je však nastíněn postup obrany proti takovému rozhodnutí nalézacího soudu o nepřipuštění změny návrhu, kdy Ústavní soud konstatuje, že: „Účastník řízení se může proti nepřipuštění změny návrhu podle ustanovení § 95 odst. 2 o. s. ř. podle okolností konkrétního případu bránit jednak 1. tím, že podá návrh (žalobu) nový, dále 2. může napadnout nepřipuštění návrhu v odvolání podaném ve věci samé a konečně není vyloučeno ani 3. podání změny návrhu přímo odvolacímu soudu.”

VRÁTIT SE ZPĚT
2019-06-11T09:32:04+00:00