Rychlý kontakt +420 724 316 484, Rozvodové právo +420 606 905 917|info@hhp-ak.cz
Služby 2020-07-16T13:31:06+00:00

Advokátní kancelář Hladík Hladíková & Partneři

Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti práva jsme schopni Vám nabídnout veškeré služby spojené s obchodním právem, občanským právem, trestním a ústavním právem, správním a přestupkovým právem, zdravotnickým právem, rodinným právem včetně právní pomoci s veřejnými zakázkami a ostatními službami.

Obchodní právo

právní porady, rozbory a stanoviska, sepisy smluv, zastupování v soudním řízení, rozhodci a správními orgány

Obchodní společnosti a družstva, obchodní závazkové vztahy, úpadkové právo (insolvence), směnečné právo

Více informací

Trestní právo

Trestní právo hmotné (hospodářské trestní činy, trestní činy proti majetku, zdraví a svobodě) , trestní řízení, dopravní nehody

Daňové a úpadkové trestné činy, dopravní nehody, obhajoba obviněných v trestním řízení, řízení před soudy, zastupování poškozených v trestním řízení..

Více informací

Občanské právo

Právní porady, rozbory a stanoviska, sepisy smluv, zastupování v řízení před soudy, rozhodci, správními orgány a notáři

Smlouvy, majetkové vztahy, právní vztahy k nemovitostem, správa majetku, správa pohledávek, závazkové právo, odpovědnost.

Rodinné právo

zastupování v rozvodových a opatrovnických řízeních, výživné, vypořádání majetku

Rozvody a vypořádání společného jmění manželů, výchova a výživa nezletilých, úprava styku s dětmi.

Rozvodový právník

Rozvod manželství, určení péče a výživného na děti, vypořádání společného jmění, společného jmění manželů

Rozvod manželství, určení péče a výživného na děti, vypořádání společného jmění, společného jmění manželů

Více informací

Insolvenční právo

Oddlužení, Osobní bankrot, Konkurs, Reorganizace

Oddlužení – „osobní bankrot“, Konkurs, Reorganizace

Exekuční řízení

Rozbory a stanoviska, mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek

Rozbory a stanoviska, mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek, řízení před soudy – exekuční řízení a výkon rozhodnutí

Vymáhání pohledávek

komunikace s dlužníkem, výzvy k úhradě pohledávky, zastupování v soudním či rozhodčím řízení , zastupování v exekučním řízení,

komunikace s dlužníkem, výzvy k úhradě pohledávky, zastupování v soudním či rozhodčím řízení , zastupování v exekučním řízení, průběžná kontrola plnění pohledávek s možností vyhodnocování jednotlivých fází vymáhání

Ostatní služby

Ostatní služby spojené s právními úkony, bezpečné úschovy peněz a listin

Ostatní služby spojené s právními úkony, bezpečné úschovy peněz a listin, hledání informací a důkazů při různých řízeních..

Našim cílem je Vám pomoci, nebojte se nás oslovit!

Pomůžeme i Vám