Rychlý kontakt +420 724 316 484, Rozvodové právo +420 606 905 917|info@hhp-ak.cz

Byla vyhlášena očekávaná „oddlužovací novela“

Očekávaná „oddlužovací novela“ byla vyhlášena ve sbírce zákonů jako zákon č. 31/2019 Sb. a její stěžejní část týkající se zmírnění požadavků na oddlužení nabyla účinnosti dne 1. 6. 2019.

Podle nových pravidel dlužník splní podmínky oddlužení v případě, že během 3 let uhradí alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů, nebo po dobu 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby plně uspokojil pohledávky svých nezajištěných věřitelů. Tato novela se bude vztahovat pouze na insolvenční řízení, v nichž bude vydáno rozhodnutí o úpadku po nabytí účinnosti této novely, tedy po 1. 6. 2019. V řízeních, kde bude vydáno rozhodnutí o úpadku do 1. 6. 2019, se bude postupovat podle dosavadní právní úpravy.

JUDr. David Hladík

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR

VRÁTIT SE ZPĚT
2019-07-01T14:04:06+00:00