Rychlý kontakt +420 724 316 484, Rozvodové právo +420 606 905 917|info@hhp-ak.cz
Advokát Hradec Králové 2019-05-27T14:41:23+00:00

Advokát Hradec Králové


Poskytujeme komplexní právní služby zejména v oblastech obchodního, trestního, občanského a rodinného práva, insolvenčního řízení, exekucí a vymáhání pohledávek.

Právní služby vykonáváme pro své klienty, české a zahraniční podnikatelské subjekty a občany, v rámci celé České republiky, po dohodě i v sídlech našich klientů. Dobrá dostupnost našeho sídla umožňuje poskytovat klientům z Hradce Králové právní pomoc bez větších časových ztrát a nákladů.

Důvodů, proč si zvolit advokáta z jiného města, může být několik. Zejména je to nezávislost a nestrannost vůči místním advokátům, orgánům veřejné správy – policie, státní zastupitelství, soud – a vlivným občanům.

Na druhou stranu je tady však znalost místních poměrů, která nám umožňuje prakticky a odborně klienty zastupovat i mimo obvod sídla naší kanceláře.

Konkrétně klientům poskytujeme osobní konzultace, sepisy listin a podání, zastupujeme je v trestních řízeních před orgány činnými v trestních řízení,tj. policií, státním zastupitelstvím a soudem, správními orgány v řízení o přestupcích, před soudy v obchodních, občanskoprávních a rodinných sporech, před notáři v dědických věcech, rovněž při mimosoudních jednáních, jako je zastupování členů právnických osob na valných hromadách.

Sídlíme v Pardubicích

Kontaktujte nás