Rychlý kontakt +420 724 316 484, Rozvodové právo +420 606 905 917|info@hhp-ak.cz

Novinky o spotřebitelském úvěru

byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který mj. upravuje:

  1. a) činnost některých osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
  2. b) práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a
  3. c) působnost správních orgánů v oblasti poskytovánía zprostředkovávání spotřebitelského úvěru.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. 1. 12. 2016

VRÁTIT SE ZPĚT
2019-06-11T09:32:11+00:00