Rychlý kontakt +420 724 316 484, Rozvodové právo +420 606 905 917|info@hhp-ak.cz
Rozvodový právník 2019-05-27T14:58:18+00:00

Rozvodový právník

Rozvod manželství není jednoduchá záležitost, protože ve vztahu rozvádějících se manželů převládají emoce z nové situace. Ta bývá spojená s otázkou výchovy dětí, výživného, bydlení a vypořádání majetku.

V řízeních o rozvod manželství a s ním spojených řízení (o péči a výživě nezletilých dětí, o úpravě styku k nezletilému dítěti a o vypořádání společného jmění manželů) je snad nejvíce ze všech odvětví práva důležitá zkušenost advokáta a jeho schopnost vcítit se do osobnosti a potřeb klienta.

Řízení jsou totiž ovládána celou řadou nepsaných pravidel, které nezkušený advokát nezná, a jeho postup by naopak mohl být k újmě klienta, jeho dětí i majetku.

V případě, kdy manželé mají nezletilé děti, do rozhodování vstupuje ještě další orgán – OSPOD, tedy odbor sociálně právní ochrany dětí.

Kromě odborných znalostí a životních a praktických zkušeností Vám rozvodový právník pomůže i tím, že s Vaším manželem/manželkou nebo jeho/jejím rozvodovým právníkem jedná bez osobní zainteresovanosti, tedy bez emocí a vidí celou věc více s nadhledem.To přispívá ke konstruktivnímu postupu, a tím k efektivnějšímu a rychlejšímu vyřešení věci.

Rozvodový právník poskytuje konzultace, připravuje dokumenty a zastupuje před soudy.
Považujeme za vhodné věc konzultovat ještě před tím, než se rozhodnete pro samotný rozvod.

Působíme po celé České republice, ale specializujeme se zejména na oblast Pardubického a Královehradeckého kraje. Poradenství probíhá při osobní schůzce v sídle kanceláře.

Veškeré dokumenty připravujeme po konzultaci a odsouhlasení klientem. Jedná se zejména o:

  • Návrh o rozvod manželství (nesporný i sporný),
  • Návrh na určení péče a výživného na děti,
  • Návrh na úpravu styku s nezletilým dítětem,
  • Dohodu o vypořádání společného jmění,
  • Žalobu o vypořádání společného jmění manželů,
  • Návrh na určení výživného manžela/lky.

JUDr. Jana Hladíková jr.

Kontakt:
Tel: (+420) 606 905 917
Email: jana.hladikovajr@hhp-ak.cz

Kontaktujte nás