Rychlý kontakt +420 724 316 484, Rozvodové právo +420 606 905 917|info@hhp-ak.cz
Loading...
Trestní právo 2019-05-27T14:59:31+00:00

Trestní právo hmotné

– trestné činy hospodářské (daňové a úpadkové trestné činy apod …)

– trestné činy proti majetku, zdraví, svobodě a lidské důstojnosti apod …

– dopravní nehody

Trestní řízení

– obhajoba obviněných v trestním řízení, řízení před soudy

– zastupování poškozených v trestním řízení, řízení před soudy, náhrada škody

– zastupování odsouzených při podmíněném propuštění z výkonu trestu, přerušení výkonu trestu, přeřazení do mírnějšího typu věznice atd.

– žaloby proti státu a zastupování ve sporech s orgány státu (náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem)

  • komplexní právní pomoc ve fázi prověřování i vyšetřování ve všech oblastech trestního práva hmotného
  • poskytování právní pomoci v rámci podání vysvětlení
  • obhajoba klientů v řízení před policií, státním zastupitelstvím a v řízení před soudem
  • podávání řádných a mimořádných opravných prostředků (odvolání, dovolání, stížnost pro porušení zákona, ústavní stížnost, obnova řízení)
  • dopravní nehody
  • obhajoba obviněných v trestním řízení, včetně zastupování mladistvých v trestním řízení
  • zastupování poškozených v trestním řízení, řízení před soudy, uplatňování a vymáhání náhrady škody
  • zastupování odsouzených při podmíněném propuštění z výkonu trestu, přerušení výkonu trestu, přeřazení do mírnějšího typu věznice, upuštění od zbytku trestu atd.

– dovolání a řízení o dovolání před Nejvyšším soudem ČR a Ústavní stížnosti a řízení před Ústavním soudem ČR proti rozhodnutím v trestních věcech, které bez zastoupení advokátem nelze realizovat

– dosuzování majetkových převodů a obchodních transakcí z pohledů dopadů trestního práva, případně trestní odpovědnosti právnických či fyzických

– poskytujeme našim klientům pomoc při neočekávaných zadržení na místě či domovních prohlídek s následným zastupováním v trestním řízení

– poskytujeme právní služby při odškodňování obětí dopravních nehod a vymáhání náhrady škody na zdraví. Disponujeme zkušenostmi, které uplatňujeme v rámci jednání s pojišťovnami. V rámci odškodnění obětí dopravních nehod Vám tak můžeme nabídnout plný servis a to včetně sdělení nutného postupu, který musíte absolvovat aby Váš nárok byl pojišťovnou proplacen.

Našim cílem je Vám pomoci, nebojte se nás oslovit!

Pomůžeme i Vám