Rychlý kontakt +420 724 316 484, Rozvodové právo +420 606 905 917|info@hhp-ak.cz

Změna u nabytí nemovitých věcí

Dne 5. srpna 2016

byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, kterým se mj. stanoví, že Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. 1. 11. 2016

VRÁTIT SE ZPĚT
2019-06-11T09:32:19+00:00