Rychlý kontakt +420 724 316 484, Rozvodové právo +420 606 905 917|info@hhp-ak.cz

Byla vyhlášena očekávaná „oddlužovací novela“

Očekávaná „oddlužovací novela“ byla vyhlášena ve sbírce zákonů jako zákon č. 31/2019 Sb. a její stěžejní část týkající se zmírnění požadavků na oddlužení nabyla účinnosti dne 1. 6. 2019.

Podle nových pravidel dlužník splní podmínky oddlužení v případě, že během 3 let uhradí alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů, […]

Plénum Ústavního soudu přijalo nové stanovisko

Dne 16. 10. 2018,

Plénum Ústavního soudu přijalo pod sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 dne 16. října 2018 ve věci právního názoru Ústavního soudu obsaženého v nálezu ze dne 22. února 2006 sp. zn. II. ÚS 471/05 (N 43/40 SbNU 355) toto stanovisko:

I. Právo každého […]

Dlouho očekávaná novela insolvenčního zákona

Dne 26. 10. 2018,

Zákonodárci dnes ve třetím čtení schválili novelu insolvenčního zákona, která má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu lidí. Za jeden z důležitých prvků procesu oddlužení považuje Ministerstvo spravedlnosti aktivizaci dlužníka a nápravu jeho nezodpovědného přístupu. Návrh nyní míří do Senátu.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek považuje novelu […]

Novelizace zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

S účinností od 1. 10. 2017 byl zákonem č. 58/2017 Sb., novelizován zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to mj. tak, že:

Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává diferencovaně již jen ve dvou typech věznic:

a. s ostrahou
b. se zvýšenou ostrahou

Věznice […]

Postup při zamítnutí návrhu na změnu žaloby soudem

Pod č. 394/2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno sdělení – stanovisko Ústavního soudu, podle něhož „ústavní stížnost směřující proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 občanského soudního řádu, je nepřípustná“. V bodech 15. až 19. stanoviska je však nastíněn postup obrany proti takovému rozhodnutí nalézacího soudu o nepřipuštění změny návrhu, […]

Novinky o spotřebitelském úvěru

byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který mj. upravuje:

  1. a) činnost některých osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
  2. b) práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a
  3. c) působnost správních orgánů v oblasti poskytovánía zprostředkovávání spotřebitelského úvěru.

Tento zákon nabývá účinnosti […]

Změna u nabytí nemovitých věcí

Dne 5. srpna 2016

byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, kterým se mj. stanoví, že Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po […]